Ontdek met Theisencoaching waar je gedrag vandaan komt en hoe je tot verandering kunt komen.


Praktijk Theisencoaching is voor ieder die persoonlijke groei zoekt. Misschien probeer je los te komen van emoties, gevoelens of onbewuste aansturingen om verandering te krijgen in je leven of je gedrag, maar wil het niet lukken. Wat speelt je hierin parten en hoe kom je tot verandering ? Daar ga je naar kijken en aan werken. Je krijgt begeleiding met persoonlijke aandacht, gericht op het vrij maken van jouw eigenheid en kwaliteiten.

 

" Ik snap nu waar dat gevoel vandaan kwam. Dat heeft me veel gebracht."

Tijdens onze gesprekken help ik je bewust contact te maken met wat je werkelijk voelt. Je gaat ervaren waar je gedrag vandaan komt en hoe je tot verandering kunt komen.

We zijn ons er meestal niet van bewust dat de weg naar inzicht via het contact ons eigen lijf gaat. Emoties, gevoelens, maar ook kracht, talenten en mogelijkheden, het is er allemaal aanwezig. Ons lichaam en ons energiesysteem heeft alle ervaringen opgeslagen die we van kleins af aan opgedaan hebben in ons leven. Ons gedrag wordt er (onbewust) door gestuurd. Onze levenshouding wordt er (onbewust) door bepaald. Je kunt rationeel begrijpen wat je parten speelt, maar pas wanneer je het bewust ervaart, komt de weg naar verandering vrij. Of het gaat om emoties, gevoelens, je kracht, je talenten, het is een energie die als het goed is vrij door je lijf kan stromen. Als gevolg van 'negatieve' ervaringen, is deze vrije stroom vaak geblokkeerd geraakt. Je hebt patronen opgebouwd die je vroeger hielpen in het leven, maar die je later juist in de weg beginnen te staan.

Theisencoaching helpt je de onbewuste motivatie van je gedrag bewust te worden en vanuit deze bewustwording de weg vrij te maken voor verandering.

 

"Als ik nu voor een grote groep moet spreken, ben ik mezelf. Ik vind het zelfs leuk "

Als je werkelijk in contact staat met je eigenheid, met je bezieling, ga je dat wat je in je leven tegenkomt anders ervaren. Zonder dit contact lijken de zaken die je overkomen zinloos. Je ervaart het enkel als pijnlijk en een probleem. Vanuit de verbinding met het meest wezenlijke van jezelf, kun je moeilijke situaties gaan ervaren als een stimulans tot groei. Je bent geen slachtoffer meer van iets wat je overkomt, maar het wordt een betekenisvol onderdeel van je leven en krijgt zijn waarde.
In de consulten staat het bewustwordingsproces centraal. Ze zijn gericht op bewustwording door te ervaren wat je werkelijk voelt. Je gaat ontdekken wat je patronen en onderliggende aansturingen zijn, en hoe je deze los kunt laten. We kijken of er sprake is van oude aansturingen die geen functie meer hebben en getransformeerd mogen worden.

De duur van het traject is afhankelijk van de persoonlijke doelstelling.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. We bekijken je vraag, motivatie en doel, en wat ik hierin betekenen kan.

Praktische informatie

Contact

Theisen coaching is gevestigd in Breda.

Tel.nummer: 06 46466044
E-mail: amtheisen@casema.nl

Prijzen

Consult: € 70,- (incl.BTW)
Kennismakingsconsult € 50,-. (incl.BTW)

Voor studenten of een minimum inkomen geldt een aangepast tarief.

(Wordt niet vergoed door het ziekenfonds)
 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Theisencoaching, gevestigd in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: tel:06.46466044, antheisen@casema.nl


Ik val als CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/­
Ik werk als CAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/­beroepscode/­